کرج سازه (طراح و تولید کننده سیستم های کنترل مرکزی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک آبیاری قطره ای)
slider1

با بهره گیری از علم و تکنولوژی روز دنیا در طراحی و ساخت

سیستم های کنترل مرکزی آبیاری قطره ای

slider2slider2slider2

شرکت کــــرج ســــازه

طراح و تولید کننده سیستم های کنترل مرکزی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک آبیاری قطره ای

بهینه سازی هرچه بیشتر مصرف آب با سیستم های تمام اتوماتیک آبیاری قطره ای